57. posiedzenie Sejmu: środa 22 czerwca 2022 r.

57. posiedzenie Sejmu: środa 22 czerwca 2022 r.

Pomóż nam rozpowszechniać informacje! Polub, udostępnij, subskrybuj!

Oceń ostatnich mówców na https://videoparlament.pl/ostatni-mowcy

godz. 10:00 – 10:05 – Złożenie przysięgi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego (pkt 1)

godz. 10:05 – 12:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną (druki nr 2308 i 2313) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 2)

godz. 12:00 – 14:00 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ekonomii społecznej (druk nr 2321) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 3)

godz. 14:00 – 15:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2351 i 2357) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 4)

godz. 15:30 – 16:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz ustawy o grach hazardowych (druki nr 2353 i 2363) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 5)

godz. 16:30 – 17:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 2352 i 2362) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 6)

godz. 17:30 – 18:30 – Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach publicznych (druki nr 2364 i 2375) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 7)

godz. 18:30 – 20:00 – Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2021 roku oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce wraz ze stanowiskiem Komisji (druki nr 2156 i 2366) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 8)

– Głosowanie o godz. 21:15!!!

godz. 20:00 – 21:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (druki nr 2354 i 2361) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 9)

godz. 21:30 – 21:45 – Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Józefa Wojciechowskiego, reprezentowanego przez adwokat Katarzynę Witkowską z dnia 15 lipca 2020 r., poprawionego w dniu 24 sierpnia 2020 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jacka Żalka (druk nr 2319) (pkt 10) – punkt został rozpatrzony przed przerwą

godz. 21:45 – 23:30 – Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży i innych prawach reprodukcyjnych (druk nr 2298) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 11)

godz. 23:30 – 0:30 – ew. oświadczenia poselskie

Transmisja w celu zwiększania świadomości społecznej, zwalczania dezinformacji i niezależnej archiwizacji

(Visited 7 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
<!-- /wp:i

About The Author

You might be interested in

Przejdź do paska narzędzi