Barbara Dziuk – wystąpienie z 15 października 2019 r.

Barbara Dziuk - wystąpienie z 15 października 2019 r.

Barbara Dziuk – wystąpienie z 15 października 2019 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 86

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw

https://videosejm.pl/posiedzenia-sejmu/posiedzenie-sejmu-rp-nr-86/drugi-dzien-28/punkt-39-12

Interesujesz się polityką? Szukasz wystąpienia Twojego posła? Wejdź na https://videosejm.pl – tylko w naszym serwisie aktualne wystąpienia poselskie wraz ze stenogramami!

Dołącz do nas:
FB: https://www.facebook.com/videosejmpl
TT: https://twitter.com/videosejm

Źródło nagrań: System Informacyjny Sejmu: sejm.gov.pl
TVPParlament

115
-
Rates : 0

Comments are closed.