CO ZROBI TSUE WS. POLSKI?

CO ZROBI TSUE WS. POLSKI?

CO ZROBI TSUE WS. POLSKI?
Gośćmi Aleksandra Majewskiego są prof. Kazimierz Kik, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i prof. Mieczysław Ryba, KUL.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
(Visited 4 times, 1 visits today)
<!-- /wp:i

You might be interested in

Przejdź do paska narzędzi