Grzegorz Braun wystąpienie z 14 września 2020 r.

Grzegorz Braun wystąpienie z 14 września 2020 r.

Grzegorz Braun wystąpienie z 14 września 2020 r.

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości na temat incydentów, zachowań, zdarzeń powodowanych nienawiścią lub brakiem tolerancji wobec lub z udziałem mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 2018-2019
– referują: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Sprawiedliwości.
Rozpatrzenie informacji Rzecznika Praw Obywatelskich na temat „Badania natury i skali niezgłaszanych przestępstw z nienawiści przeciw członkom wybranych społeczności w Polsce”
– referuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Interesujesz się polityką? Szukasz wystąpienia Twojego posła? Wejdź na https://videosejm.pl – tylko w naszym serwisie aktualne wystąpienia poselskie wraz ze stenogramami!

Dołącz do nas:
FB: https://www.facebook.com/videosejmpl

Źródło nagrań: System Informacyjny Sejmu: sejm.gov.pl

Comments are closed.