IPNtv Poznań: Radio Solidarność Region Wielkopolska

IPNtv Poznań: Radio Solidarność Region Wielkopolska

„Radio Solidarność Region Wielkopolska”’
dr hab. Rafał Reczek (Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu)

W okresie stanu wojennego, mrocznej karty naszej historii, zrodził się pomysł stworzenia w Poznaniu niezależnego Radia, które będzie przekazywało społeczeństwu prawdziwe i rzetelne informacje o sytuacji w Polsce, o losie osób internowanych, o prawdziwym obliczu władzy w komunistycznej Polsce. Z perspektywy tamtego czasu i systemu, w którym przyszło to realizować, idea prawie niewykonalna, a jednak się udało. Inicjatorem i pomysłodawcą powstania Radia był p. Andrzej Piątek. Pierwszą audycję Radio „Solidarność” nadało 12 V 1982 o godz. 22.00.

Rozpracowywaniem poznańskiego Radia zajmowali się funkcjonariusze Wydz. II KW MO/WUSW w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami wydziałów III, IV i V tamtejszego urzędu. Jedyna wpadka osób związanych z poznańskim Radiem „Solidarność” nastąpiła 28 XI 1984. Po nadaniu audycji zatrzymano wówczas Pawła Napieralskiego, który posiadał przy sobie nadajnik. Jego proces toczył się przed Sądem Rejonowym w Poznaniu. Paweł Napieralski 12 VII 1985 został skazany na karę 1,5 roku więzienia. Według różnych przekazów Radio funkcjonowało do roku 1989. Za lata największej aktywność, podczas których wyemitowano ponad 80. audycji należy przyjąć okres: 1982–1985.

Related videos

Comments are closed.