Jan Sarnowski – wystąpienie 7 października 2020 r.

Jan Sarnowski - wystąpienie 7 października 2020 r.

Jan Sarnowski – wystąpienie 7 października 2020 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 18

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

https://videosejm.pl/posiedzenia/posiedzenie-sejmu-rp-nr-18/pierwszy-dzien-34

Interesujesz się polityką? Szukasz wystąpienia Twojego posła? Wejdź na https://videosejm.pl – tylko w naszym serwisie aktualne wystąpienia poselskie wraz ze stenogramami!

Dołącz do nas:
FB: https://www.facebook.com/videosejmpl

Źródło nagrań: System Informacyjny Sejmu: sejm.gov.pl

Comments are closed.