NA ŻYWO: 54. posiedzenie Sejmu

NA ŻYWO: 54. posiedzenie Sejmu

Pomóż nam rozpowszechniać informacje! Polub, udostępnij, subskrybuj!

Donejty, wsparcie kanału: https://tipply.pl/u/videoparlament

11 maja 2022 r. (środa)

godz. 10:00 – 11:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (druki nr 2133 i 2187) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 1) [PUNKT ZOSTAŁ SKREŚLONY]

godz. 11:30 – 12:45 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (druki nr 2180 i 2190) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 2)

godz. 12:45 – 14:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2181 i 2210) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 3)

godz. 14:00 – 15:00 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (druki nr 2203 i 2221) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 4)

godz. 15:00 – 16:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2186 i 2239) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 5)

godz. 16:30 – 17:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 2182 i 2226) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 6)

godz. 17:30 – 18:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2212 i 2220) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 7)

godz. 18:30 – 19:45 – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty (druki nr 2114 i 2213) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 8)

godz. 19:45 – 21:15 – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk nr 2204) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 9)

godz. 21:15 – 22:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (druki nr 2223 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 10)

godz. 22:30 – 23:30 – Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druki nr 2238 i 2240) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół) (pkt 11)

godz. 23:30 – 23:45 – Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku powoda Roberta Kwiatkowskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Adriana Dworzyńskiego z dnia 8 maja 2019 r., uzupełnionego w dniu 18 czerwca 2019 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Sławomira Jana Piechoty (druk nr 2184) (pkt 12)

godz. 23:45 – 0:30 – ew. oświadczenia poselskie

Transmisja w celu zwiększania świadomości społecznej, zwalczania dezinformacji i niezależnej archiwizacji

(Visited 7 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
<!-- /wp:i

About The Author

You might be interested in

Przejdź do paska narzędzi