Tadeusz Tomaszewski – wystąpienie z 13 lutego 2020 r.

Tadeusz Tomaszewski - wystąpienie z 13 lutego 2020 r.

Tadeusz Tomaszewski – wystąpienie z 13 lutego 2020 r.
5. posiedzenie Sejmu IX kadencji

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

https://videosejm.pl/posiedzenia/posiedzenie-sejmu-rp-nr-5/drugi-dzien-8/punkt-32

Interesujesz się polityką? Szukasz wystąpienia Twojego posła? Wejdź na https://videosejm.pl – tylko w naszym serwisie aktualne wystąpienia poselskie wraz ze stenogramami!

Dołącz do nas:
FB: https://www.facebook.com/videosejmpl
TT: https://twitter.com/videosejm

Źródło nagrań: System Informacyjny Sejmu: sejm.gov.pl

Comments are closed.