Tadeusz Tomaszewski – wystąpienie z 5 maja 2020 r.

Tadeusz Tomaszewski - wystąpienie z 5 maja 2020 r.

Tadeusz Tomaszewski – wystąpienie z 5 maja 2020 r.
Posiedzenie Sejmu RP nr 11

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

https://videosejm.pl/posiedzenia/posiedzenie-sejmu-rp-nr-11/trzeci-dzien-6/punkt-11-11

Interesujesz się polityką? Szukasz wystąpienia Twojego posła? Wejdź na https://videosejm.pl – tylko w naszym serwisie aktualne wystąpienia poselskie wraz ze stenogramami!

Dołącz do nas:
FB: https://www.facebook.com/videosejmpl
TT: https://twitter.com/videosejm

Źródło nagrań: System Informacyjny Sejmu: sejm.gov.pl

Comments are closed.