„Zrzeszenie ostatniej nadziei” [DEBATA]

„Zrzeszenie ostatniej nadziei” [DEBATA]

▶ Czy pomysł utworzenia Zrzeszenia WiN był adekwatny do sytuacji politycznej i do potrzeb szeregowych żołnierzy b. AK? Jak zmieniała się koncepcja Zrzeszenia WiN na przestrzeni czterech zarządów głównych? Jak funkcjonował WiN w różnych częściach Polski?

📺 OBEJRZYJ debatę „Zrzeszenie ostatniej nadziei” i DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ⤵
➡ Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość bez Wojny i Dywersji utworzono 2 września 1945 r. Była to ostatnia próba podjęta przez dowództwo b. AK, aby dostosować formy działalności konspiracyjnej do stale pogarszającej się sytuacji geopolitycznej Polski. Konspirację zamierzało ono oprzeć na zasadach już nie wojskowych, ale ochotniczo-obywatelskich, ze świadomym wygaszeniem walki zbrojnej, która zdaniem twórców WiN tylko prowokowała stronę komunistyczną do rozpętywania kolejnych fal terroru.
Skadrowane komórki Zrzeszenia miały działać na dwóch polach – informacyjno-propagandowym i wywiadowczym. Celem zaś było stałe informowanie i uświadamianie społeczeństwa o prawdziwej sytuacji w kraju, o represjach dokonywanych przez sowiecki i polski aparat bezpieczeństwa, o dewastacji gospodarczej kraju, o łamaniu podstawowych praw i wolności obywatelskich, zasad demokracji, wolności słowa itp. Kierownictwo WiN faktycznie zamierzało trwać w konspiracji do czasu uzgodnionych jeszcze na konferencji w Jałcie pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego RP. To w nich – a konkretnie w zwycięstwie PSL – upatrywano ostatnią nadzieję na uratowanie resztek demokracji i niezależności kraju od okupantów sowieckich.

👀 ŚLEDŹ stronę 👉 https://warszawa.ipn.gov.pl/ oraz
➡ FB Izby Pamięci 👉 https://www.facebook.com/ipn.strzelecka8/
☎ Kontakt 👉 https://bit.ly/34C5JoN
🔔 SUBSKRYBUJ kanał IPNtv i bądź na bieżąco 👉 https://bit.ly/30XgzUe

#zrzeszenie # WiN #Wolnośćiniezawisłość #debata #Warszawa #historia #IzbaPamięci #Strzelecka8 #wykład #historiaPolski #IPNtv #edukacja #pamiętamy

(Visited 12 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
<!-- /wp:i

About The Author

You might be interested in

Przejdź do paska narzędzi